Giá bán: call 0909.005.728
Giá thuê: call 0909.005.728